Ajaleht “Eesti Sõna” 27.02.1944: “Piirisaarel peeti raskeid võitlusi”

Kirjeldus

Ajaleht “Eesti Sõna” 27.02.1944:Piirisaarel peeti raskeid võitlusi”

Piirisaare vallutamisel Peipsi järves hävitati näiteks peagu kogu Nõukogude garnison. Möödunud neljapäeva hommikul rünnakule asunud Ida-Peipsi grenaderirügemendil, keda toetasid suurtükivägi ja õhutõrje, õnnestus märkamatult minna üle jää, jõuda vaenlasepoolsele kaldale ja rünnata enamlasi ootamatult. Raskes majadevõltluses surus ta enamlased kolmest suurest saarekülast välja, tungis läbi hästi väljaehitatud punkriliinide ja paiskas vaenlase garnisoni lahtisele lagendikule. Vaenlane püüdis põgeneda itta, kuid kuulipidajate, välihaubitsate ja õhutõrjekahurite, samuti ka sekkalöönud jahilennukite pardarelvade tules hävitati vaenlase peajõud jääl, amult uksikud laialipaiskunud enamlased  suutsid, jõuda kaldani. Varsti pärast seda alanud vaenlase vastulöök varises meie tules kokku Oma raskete kaotuste tõttu katkestas vaenlane vasturünnakud ega korranud neid ka reedel.