Õigeusu kool 27.01.1858

Kirjeldus

Piri-Saare kihelkonnas õigeusu kihelkonnakooli korraldamise toimik.

Alustatud 30. septembril 1857. aastal.

9. veebruaril 1853. aastal tegi Balti kubermangu kindralkuberner ettepaneku võtta kasutusele meetmeid usulõhe vähendamiseks Derpti maakonnas. Üheks meetmeks oleks usulõhega nakatunud kihelkondades külakoolide avamine, et sealsete elanike seas kirjaoskust levitada.

Varnja ja Pirisaaree  preestrite ettekande järgi ei olnud nendes kihelkondades siiani ei kihelkonna ega abikoole. Lapsi, kes võiks õppida arvestatakse mõlema kihelkonna peale 17 poissi ja 9 tütarlast. Nendest 4  poissi ja 2 tütarlast ei saa koolis käia sesoses nende vanemate vaesusega.

Riia Vaimse Konsistooriumi arvates oleks kasulik, vaatamata ebasoodsatele asjaoludele koolide loomiseks Varnja ja Pirisaare kihelkonnas, avada hiljem kihelkonnakoolid nende kihelkondade kirikute juures, et nendes saaks koolitada ka preestrite lapsi. Tuleks määrata rahalised hüvitised kiriku läheduses kooli üüriruumide ülalpidamiseks ja samuti Varnja ja Pirisaare kihelkonna vaeseimate laste õpetamiseks.

24. novembril 1857. aastal teatab Piri-Saare preester Pjotr Skoropostižnõi oma aruandes, et Riia Vaimse Konsistooriumi 30. oktoobri käsku täites, on au teavitada, et Kastre mõisa Piiriküla talupoeg Kirill Artemi poeg Belousov on nõus andma ühe toa kihelkonna kooliks järgmistel tingimustel:

Toa ees saab tema – Belousov aastas 37 rubla hõbedas.

Kohustub igal aastal tooma toa kütmiseks 5 sülda puid.

Kohustub igapäevaselt puhastama ja igal nädal pesema põrandaid.

Õpilaste lauad olgu antud kroonu poolt.

9. veebuaril 1858. aastal kannab Piri-Saare preester Pjotr Skoropostižnõi oma aruandes ette, et alates 27. jaanuarist 1858. aastast on talupoeg Kirill Artemi poeg Belousovi tuba õigeusu kihelkonnakooli õpilastega hõivatud.