“Omakaitse” kokkuvõte 1944. aasta

Kirjeldus

“Omakaitse” kokkuvõte 1944. aasta

Allikas: ERA.R-358.2.23 “Omakaitse peavalitsus (I peaosakond). Operatiiv kokkuvõte. Vaheaeg 01.01.1944 – 15?.09?.1944. aastad”

  • 17.01.1944. aastal umbes kell 08.00 paiku nägi saksa patrull suuremat bandiitide salka, mis liikus Venemaalt, Podbovje külast Piirisaare suunas. Kell 08.30 nägi patrull Piirisaares, Saare külas juures pilliroo ääres 7 valgesse riietatud meest, kes tõmbusid tagasi ja kadusid Veenemaa suunas. Osa kohalikust Omakaitse kompanist alarmeeriti. Öö jooksul nähti Venepoolselt kaldalt ja Peipsilt rakette ja signaaltulesid.

 

  • 11.02/12.02.1944 ööl algas Tartumaa maleva lõigus Peipsi järve ääres Pedaspäält kuni Mehikoormani vaenutegevus. Kell 01.20 ründas vene luursalk Laaksaare juures omakaitse kahemehelist liikuvat posti. Üks mees sai surma, teine langes elusalt vangi. Kell 05.30 algas vene pääletung üle jää Piirisaarele. Vaenlane püüab jääd mööda saart haarata. Lähemad andmed tulemata. Lõiku julgestab ok. koondpataljon koosseisus 500 meest, 420 püssi, 6 kk-d. Osa püsse prantsuse süsteemi. Laskemoona loo padrunit püssile, 3500 padrunit kk-le. Maleva staap saab anda täienduseks veel 3000 padrunit. Prantsuse padruneid ei ole.

 

  • 11.02/12.02.1944 öösel teostasid venelased ca 300 mehelise grupiga pealetungi Piirisaarele. Meiepoolsed jõud 60 sakslast ja 30 eestlast. Lahingu tulemusi ei ole teada. Ühendus Piirisaarega puudub.

 

  • Andmeid kuni 13.02.1944: Tartu P. komandantuuri teatel vallutasid vaenlased Piirisaare. Seal asusid üks Omakaitse rühm ja kaks kompanit sakslasi, kellede saatusest praegu ei tea.

 

  • Andmeid kuni 17.02.1944: Piirisaart pommitati saksa lennukite poolt.

 

  • Andmeid kuni 18.02.1944: Lämmi järve läänekallas on vastasest täielikult puhastatud. Vastane püsib veel vaid Piirisaarel.

 

  • 21.02.1944 hommikul võtsid saksa väed Piirisaare oma alla. Vastane oli sealt lahkunud.

 

  • Andmeid kuni 26.02.1944: Lämmi järve põhjaosas vallutati vaatamata vastase visale vastupanule Piirisaar ja likvideeriti kõik hilisemad vastase vasturünnakud saare tagasivallutamiseks.

 

  • 03.03.1944. aastal algas venelaste ja mittesoovitavate isikute – eestlase evakuatsioon Peipsi läänerannikult.