Filter
  • Kalapüük

    Enne kevade tulekut, kevad talvel ehitati võrgud ära ja saadeti võrgud ja toidukraami hobustega viimase tugeva jää ajal Vasknarva ette. Inimesed ise läksid päris viimase jääga, kui see veel…

  • Kalurite paadid

    О строительстве лодок, Анн Опе вспоминает, что раньше Пийрисаарские мужчины лодок не строили. Все лодки привозили из деревни Подолипье. «Это в 30 километрах от нас», говорит Анн Опе, «на…

  • Võrkude kudumine

    Ann Ope mälestuse ajal võrguniit osteti, võrgud aga kooti kodus. Kui Ann Ope noor oli, toodi võrguniit Peterburgist. Juba Mihklipäevast (27. sept.) hakkasid piirissaarlased kuduma „Kronstatti võrke“, see täh….