Kasutatud allikad

Kirjeldus

Kasutatud allikad:

www.ra.ee Eesti Rahvus arhiiv

www.muis.ee Eesti muuseumide veebivärav

www.spbarchives.ru Sankt-Peterburgi ajalooo riigi kesk arhiiv

www.herder-instiut.de

www.arhivi.gov.lv Läti Rahvus arhiiv

www.eoc.ee Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

http://dea.nlib.ee Digiteeritud eesti ajalehed