Vene ministeeriumikool 1904 – 4.10.1921

Kirjeldus

Piirisaare 2-klassiline ministeeriumikool 1904 – 4.10.1921

 

1904. aastal asutati kroonu poolt venelaste jaoks üheklassiline ministeeriumikool, mille õpetajaks, 1907. aasta rahvaloenduse järgi, oli määratud Efimja Harlampi t. Mihhailova. Kolm aastat edenes kooli töö väga vaevaliselt, misjärel 1909. aastal kool reorganiseeriti ja temast sai taas 2-klassiline kool.

Kool asus Piirikülas, spetsiaalselt kool tarvis 1905. aastal ehitatud (nii 1906.a kui ka 1917.a kaardi järgi otsustades Fjodor Grišakovi omandis olevas) üürimajas, kus kooli käsutuses oli 2 klassituba, 2 õpetajatele mõeldud tuba ning üks kööktuba.

Ministeeriumikoolis õppisid nii õigeusklike perede kui ka vanausuliste perede lapsed.

 

Alljärgnevalt andmed, mis kogutud 18. jaanuaril 1911. aastal ülevenemaalisel ühepäevasel algkoolide loendusel:

 • Asukoht: Liivi kubermangus, Jurjevi maakonnas, Piirisaarel, Piirikülas

 • Asutatud 1904. aastal

 • Koolitüüp: ministeeriumikool

 • Esimene klassituba oli 8 arssina (1 arssin= 0,71 meetrit) pikkune, 11 arssina laiune ja 4 arssina kõrgune. Põrandapinda oli 88 ruutarssinat. Aknaklaasi pindala oli 15³/₁₆ ruutarssinat.

 • Teine klassituba oli 9 arssina pikkune, 11 arssina laiune ja 4 arssina kõrgune. Põrandapinda oli 99 ruutarssinat. Aknaklaasi pindala oli 15³/₁₆ ruutarssinat.

 • Esimene õpetajatuba oli 6 arssina pikkune, 4 arssina laiune, 3 arssina kõrgune. Põrandapinda oli 24 ruutarssinat.  Aknaklaasi pindala oli 7⁵/₆  ruutarssinat.

 • Teine õpetajatuba oli 6 arssina pikkune, 5 arssina laiune, 3 arssina kõrgune. Põrandapinda oli 30 ruutarssinat. Aknaklaasi pindala oli 3¾  ruutarssinat.

 • Kööktuba oli 5 arssina pikkune, 3 arssina laiune, 3 arssina kõrgune. Põrandapinda oli 15 ruutarssinat. Aknaklaasi pindala oli 1⁵/₆  ruutarssinat.

 • Kõrvalhooneteks olid ait ja kuur.

 • Oma maad koolil ei olnud.

 • Õppetöö toimus tasuta.

 • Õppekursus kestis 5 aastat.

 • Õppetundide arv päevas 6. Laupäev oli lühendatud õppetundidega päev.

 • Koolis oli 2 klassi viie paralleel–osakonnaga.

 • Kool oli segakool, kus loenduse päeval õppis 61 poissi (kooli nimekirjas üldse 64 poissi), 14 tüdrukut (kooli nimekirjas samuti 14). Kokku oli kooli nimekirjas 78 õpilast. Eelmisel, 1909/10 õppeaastal, mis algas 1. sept – 16. okt. ja lõppes vastavalt 30.mail-10. juunil (igas jaoskonnas pisut erinevalt) lõputunnistusega lõpetajaid ei olnud. Küll oli aga samal õppeaastal koolist lahkunud 39 last (27 poissi ja 12 tüdrukut). Muude lahkumise põhjuste hulgas oli ka viide: “riietuse ja jalatsite puudus”.

 • 16.12.1909.-10.01.1910. aastani oli õppetöö koolis rõuge-epideemia tõttu peatatud.

 • Koolis korraldati ka 20 “loengut rahvale”. Keskmiselt oli ühel loengul sadakond kuulajat.

 • Näitlikke õppevahendeid oli koolis 156. Lisaks 20 geograafia seinakaarti, 325 pilti, 1 valguspildiaparaat, 1 loodusloo kollektsioon ja joonistamise tabelid. Õppevahendite ligikaudne väärtus oli 1041.50 rubla.

 • Kooli raamatukogu koosnes 98 klassiväliseks lugemiseks mõeldud raamatust ja 92 õpetajale mõeldud raamatust. Raamatukogu ligikaudne väärtus 330,63 rubla.

 • Lisaõppeainena õpetati “noodist ja häälega” laulmist, käsitööd nii poistele kui tüdrukutele, joonistamist, võimlemist ning sõjaväelist õpetust.

 • Värskes õhus mängimise kohta lastele ettenähtud polnud.

 • Arstiabi, õpilastele ja õpetajatele, koolis ei osutatud. Arstiabipunkt asus 50 versta kaugusel.

 • Koolis töötas kaks meesõpetajat. Jossif Feodori p. Sokolov, kes oli 24 aastane, 1904. aastal Balti Õpetajate Seminari lõpetanud vene rahvusest õigeusklik talupoeg. Vallaline. Elas aastaringi saarel. Oma nelja-aastasest õpetajastaažist oli ta kolm Piirisaare 2-klassilises ministeeriumikoolis töötanud. Andis nädalas 24 tundi. Tema põhipalk aastas oli 360 rubla, lisaks 60 rubla tasu kooli juhtimise eest. Andrei Vassili p. Maidenkov, kes oli 21  aastane, 1909. aastal Jurjevi Õpetajate Seminari lõpetanud vene rahvusest õigeusklik väikekodanlane. Vallaline. Suveks lahkus saarelt. Tööstaaži 1 aasta samas koolis. Andis nädalas 23 tundi. Tema põhipalk aastas oli 360 rubla.

 

16.05.1911. aasta Postimees kirjutas, et saarel oli kolm kooli: venelastel ministeeriumi ja kreeka-katoliku kiriku (Katoliku Õigeusu kiriku ehk ortodoksi kiriku tooaegne vananenud nimetus) kool ning eestlastel Piirisaare vallakool. Ajaleht märkis, et ministeriumikoolis käis tol hetkel 100 õpilase ümber.

1918-1921. aastal asus kool Feodor Grišakovi lese Jevdokija Fjodori t. Grišakovaomandis olevas majas, mille juurde kuulus ka hobusetall, laut ning maatükk.

1921. aasta 14. märtsist kuni 1922.aasta 1. augustini juhatas, siis juba 4-klassilist, vene kooli 15-aastase õpetajastaažiga, nii eesti-, vene- kui ka saksa keelt valdav eestlasest õigeusu preester Aleksander Mardi p. Leets.

Kooliõpetajad olid samal ajal Antonina Timofei t. Dolgoševa ja Juliana Aleksei t. Grünthal.

1921/22. õppeaastaks lubas Tartu maakonna koolivalitsus, Piirisaare vene kooli hooldekogu palve peale ja maakonna haridusnõukogu otsuse põhjal Piirisaare vene koolis ka kolmanda õppejõu ametisse seada.
Paraku laastas 1921. aasta 4. oktoobri õhtul Piirisaart suur tulekahju, milles kool maatasa põles.