Анкета эстонской школы за 1863 год

Описание

EAA.2569.1.78 leht 261.

 1. 1863. aasta kooli ankeet

 

 1. Missuguses kihelkonnas, mis vallas ja külas kool on?

Võnnu kihelkonnas Kastre vallas ja Piirisaares.

 1. Mitu poiss- ja tütarlast koolis käivad ja kas neid üheskoos koolitatakse?

15 poisslast ja 9 tütarlast üheskoos.

 1. Kui palju ülepea lapsi külas ehk kihelkonnas on, kes koolis peaksid käima?

24 last

 1. Kui vanad koolilapsed on?

Kümnest ajastajast seni nii kaua kui peakooli läevad.

(ajastajast = vanasti märgiti selle sõnaga “aastaringi ehk aastat”)

(peakool = leeri)

 1. Kas koolilapsed lugema ja laulma üksipäini, või ehk ka kirjutama ja rehkendama õpivad?

Lugema, laulma, peatükke ja piiblilugemist üksinda.

 1. Mis koolmeistri nimi on? Kui vana ja kas naisemees?

Jaan Klimbek, 62 aastat vana ja naisemees.

 1. Kuskohal koolmeistri ametit on õppinud ja kas maakeelt üksi või ka mõnd teist keelt oskab?

Iseõppinu. Maakeelt ja vene keelt.

 1. Kui kaua koolmeistri ametis olnud?

29 aastat, ikka ühe koha peal.

 1. Kas koolmeistri üksi koolitab, või on temal ka abi?

Temal on abi, abilise nimi on Johan Paddar, 25 aastat vana ja naisemees.

 1. Kas koolmeistri koolmeistriameti juures veel teist ametit talitab?

On ka kellamees.

 1. Kas mõis või kihelkond või küla palka maksab ja kui suur see on?

Küla ei maksa midagi.

 1. Nii kui palju põldu ehk muud moona kooli koha küljes on?

Mõisa poolest on obrok mahajätetud.